Home

Math de Ponti

W A N D E L E N: Eén zijn met de natuur! binnenkort informatie over...

                 Engeland, Ierland, Schotland, Lapland, IJsland

Schrijver over natuur

Math was mede projectleider van 'Natuurlijk Roermond': de mooiste natuurterreinen in de gemeente Roermond en van 'Natuur voor Elkaar': de mooiste natuurterreinen in het Maas Swalm Nette natuurpark.

'natuur voor elkaar' kopen à 17,00 euro? stuur een mailtje naar deponti@planet.nl

boekje The North Downsway à 11 euro ook via mail (2004)


B E S T U U R D E R

Actief op sociaal-maatschappelijk vlak


Op sociaal-maatschappelijke vlak ben ik actief binnen het bestuur van de onderstaande stichtingen/

besturen:01. Stichting Vrienden van Laurentius

     

De stichting Vrienden van Laurentius werft de gelden waarmee projecten mogelijk worden gemaakt die gericht

zijn op het bieden van aanvullende zorg en comfort aan de patiënten en bezoekers van het Laurentius Ziekenhuis.

Sinds de oprichting in 2015 is Math voorzitter van deze stichting.02. Stichting Kruiswegpark - Kapel Roermond


Het Kruiswegpark is aangelegd in 1920 naar een ontwerp van bouwmeester dr. Pierre Cuypers (1827-1921). In het park zijn drie onderdelen harmonisch samengebracht: een kruiswegroute langs veertien staties, een aparte processieweg met acht schilderstukken aangaande het Mariabeeld, en een centraal plein aan de voet van de Calvarieberg. Sinds 2021 is Math lid van het bestuur. Kruiswegpark.nl03. Koninklijk NatuurHistorisch Genootschap Limburg


Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (NHGL) is in 1910 opgericht en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot een unieke vereniging voor natuurstudie en veldonderzoek in deze provincie. Meer dan een eeuw lang zet het zich al in voor het stimuleren van veldonderzoek aan en publicaties over geologie, landschap, flora en fauna van de provincie Limburg.


Het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg is een vereniging die met activiteiten als het geven van lezingen en het organiseren van excursies, inventarisaties en (monitorings)onderzoeken natuurminnende en -bestuderende vrijwilligers uit Limburg en de rest van Nederland bindt en boeit.

Math is sinds 2021 dagelijks bestuurslid.


in de Limburger: artikel over de gevolgen van de brand op de Meinweg 2020


V A S T E L A O V E N D

Aad Prins D'n Uul - Zjwetskammazaol


Sjtadsvastelaovesvereiniging 'D'n Uul'


Ich bön in 1981 prins gewaes van Sjtadsvastelaovesvereiniging 'D'n Uul'. Es Prins Math I höb ich euver 't Uuleriek geregeerd onger de liefsjpreuk ‘Vastelaovend, … dao geis-se’. Nag sjteeds bön ich verbonje aan D'n Uul! Zo fiespernöl ich es hoofredakteur mit Dennis Ingele en Roel Hendriks de Zjwetskammezaol inein. Die kint geer ouch digitaal laeaze via dees link:  

Zjwetskamezaol digitaal (1903-2022)

oetzending Primäör 2022 Zjwetskammezaol

oetzending Primäör 2021 zjwetskammezaol

De tuin in coronatijden: ‘Merel in concert’ 28-03-2022

Zondag! En een zonnige dag zal het worden. Vandaag komt de zon een uur later op want bij het naar bed gaan heb ik de klok al een uur vooruitgezet. Zomertijd! Het wakker worden komt niet door het binnenvallende licht maar door merelgezang vanuit de Plataan die al honderd jaar in het Kruiswegpark aan de Parklaan staat. Merels voeren een symfonie uit met heldere fluit klanken in verschillende toonhoogten. Mezen hebben de tweede partij op de achtergrond met een doffer gekwetter. Van achteruit de ‘orkestbak’ de doffe roe-koe-koe klanken van de Turkse tortel die alweer snel overfloten worden met de melodieuze laag-hoog-midden-hoog melodie van de Merel. Een Zwarte kraai wil aan deze tuinsymfonie ook meedoen maar ‘de vinylplaat’ krast door zijn krouw krouwww.

De optredens van de pikzwarte mannetjes Merels zijn vooral in het voorjaar en najaar. Des te luider en gevarieerder een mannetje zingt hoe beter een ander mannetje weet dat hij weg moet blijven: territorium gesloten. Het bruinig gekleurde vrouwtje met licht gestreepte borst weet dat zo’n uitbundige zang voor sterke nakomelingen kan zorgen en kan als Julia deze Romeo dan ook niet weerstaan.

De afgelopen middag hupte twee Merels over het gras op zoek naar een worm, slak of insect. Een snelle knik met het hoofd en de snavel verdwijnt in het groen, dan omhoog strekken en doorslikken. Soms houdt de vogel het hoofd schuin en luistert naar wat zich onder de graszoden afspeelt. Een worm voelt de trillingen van het getrappel van de Merel en denkt dat een mol hem te grazen wil nemen… Even later trekt de Merel de pier uit de grond en slokt hem op. Bladeren en mos worden opzij gegooid om insecten en larven te vinden. Door dit gerommel wordt de bodem open gemaakt en luchtiger, zaden kunnen nu beter ontkiemen en uitgroeien. In het nazomer eten ze graag kersen en daarna de meer bittere bessen van Meidoorn en Sleedoorn.

Vanaf 2016 werd de Merel steeds schaarser door een virusziekte. Soms zag ik een Merel lusteloos tegen de muur zitten. ‘Vroege Vogels’ melde in 2021 dat de merelziekte door het usutavirus voorbij was. Gelukkig. Dit jaar hoor en zie ik deze muzikant weer volop. De Vogelbescherming en SOVON hebben zelfs 2022 tot jaar van de Merel uitgeroepen.

Laatst zag ik een glanzend zwarte merel met een gelige-oranje snavel en een tweede waarvan de snavel een diepere bijna rode kleur had die ook nog langer was. Beetje ‘twee-voor-twaalf’ opzoeken en daar kwam de aap uit de mouw: hoe ouder het mannetje hoe dieper oranje en langer de snavel. Bij het vrouwtje wordt de snavel steeds geler. Eenmaal volwassen worden ze doorgaans vijf jaar oud en dat betekent dat de meeste merels die je in dit mereljaar ziet nog jong zijn als gevolg van de massale sterfte. Dat de populatie weer snel toeneemt komt doordat een koppel veel jongen krijgen, twee legsel van vier eitjes per jaar is normaal maar in de stad zijn er soms vier legsels. En zit het vrouwtje op de eieren dan zingt het mannetje volop.

In de tuin vliegen (Vlaamse) Gaaien, Kraaien en Ekster ook af en aan en dat is voor mijn lieflijke tuinvogels niet fijn. Neem daarbij de katers die zeker ’s nachts of rooftocht gaan: dan moeten mijn zangvogels altijd bedacht zijn op een fatale aanval. En dan nog die knabbelaar met die pluimstaart… die rooft graag een nest leeg. Het nest van de Merel is goed verstopt en bij te veel onrust wordt elders een nieuw nest gevlochten dat vanbinnen gestukadoord wordt met klei.

Nu even de tuin in om een goede foto te maken… een halve appel ligt op het gazon als lokaas, ik ben benieuwd!

Rustig verscholen in een hoek van de tuin vliegt een diepzwart mannetje met gele snavel achter een vrouwtje aan. Het vrouwtje strijkt neer op een tak en laat zich even bewonderen door haar Romeo. Deze laat de staartveren wijder staan, de vleugels zakken een beetje naar onder. Zijn ogen heeft hij opgemaakt door ze te omgeven met een gele rand als eyeliner, de zwarte kraal die daarin ligt wordt daardoor geaccentueerd. Romeo zingt Julia toe maar daar vliegt zijn oogappel alweer verder en haastig spoed hij zich er achteraan. Later op de dag een veel wildere vlucht van twee mannetjes. Hard fluitend en dreigend wordt de indringer verjaagd.

In de taxushaag had moeder merel vorig jaar haar nest gebouwd. Een ander koppel had hun huis in de linde die ik elk voorjaar knot. Dus voorzichtig met snoeien vanaf één april want zoals het versje zegt: In mei leggen alle vogels een ei…! Maar eerst moet de wieg in orde gemaakt worden!

De schemering zet in en het concert zwelt weer aan, tijd voor een rondje door de orkestbak.

©️ Math de Ponti (www.ponti.nl)

Meer lezen: https://ponti.nl

Reacties: mathdeponti@hotmail.com

Merel (Turdus merula)

Het mooiste natuurgeluid is de zang van de merel. Dat blijkt uit een grote verkiezing die het VARA-natuurprogramma Vroege Vogels hield. Op de tweede plaats staat het geluid van de branding, de derde plaats is voor de zang van de nachtegaal.

‘Merel’ is een veelgebruikte meisjesnaam, 805 meisjes zijn de afgelopen 5 jaar Merel genoemd.

Karaktereigenschappen van Merel: creatief, eigenwijs, vrijheidslievend, lief, stoer, snel, afgeleid, leergierig, gevoelig, kunstliefhebber, helpend en sociaal.